Obchodné podmienky

PRÁVA ZÁKAZNÍKA INTERNETOVÉHO OBCHODU

Internetový obchod – www.colorpack.sk je virtuálny obchod, ktorý sa riadi rovnakými obchodnými vzťahmi ako obchod „kamenný“, tzn. že zákazník virtuálneho obchodu má rovnaké práva, ako zákazník obchodu „kamenného“. Platia rovnaké reklamačné pravidlá a obchodný zákonník, ktorý vytyčuje základné práva nielen zákazníkov, ale i obchodníkov (dodávateľov). Preto, ak niektoré zásady obchodných vzťahov medzi zákazníkom a obchodníkom nie sú uvedené v týchto podmienkach, riadia sa platným Obchodným zákonníkom.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov bolo Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pridelené registračné číslo 201309147.

DODANIE TOVARU

Dodanie tovaru odovzdávame kupujúcem osobne v prevádzke spoločnosti Color Pack SK, s.r.o. alebo prostredníctvom kurierskej spoočnosti DPD. Tovar je majetkom predávajúceho pokým kupujúce nezaplatí za neho plnú sumu v riadnom čase.

Pokiaľ sa kupujúci rozhodol na osobnom odbere tovaru, je povinný vydzvihnúť všetok objednaný tovar do 48 hodín po vyzvaní predávajúcim. V prípade nedodržiavania termínu kupujúcim, je predávajúci oprávnený odoslať tovar kupujúcemu na jeho náklady akýmkoľvek vhodným spôsobom na adresu kupujúceho.

Tovar, ktorý je skladom sa bežne dodáva do 3 pracovných dní. Tovar, ktorý v danej chvíly objednania nie je skladom sa dodáva na zákade dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Komunikácia prebieha mailom alebo telefonicky. Potvrdenie o akceptovaní termínu výroby resp. doručenia musí byť napísané a akceptované mailom.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávky spôsobené kuriérom, resp. nepredvídateľnými okolnosťami.

PLATBA

Pri vyplnení a zaslaní elektronickej objednávky z nášho elektronického obchodu si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností úhrady:

na dobierku - úhrada prebieha pri prevzatí tovaru od prepravcu (DPD),
hotovostnou platbou - objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť a zaplatiť v našej prevádzke v Bratislave na Galvaniho 14
bankovým prevodom - objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť až po zaplatení faktúry resp. predfaktúry.
bankovým prevodom - na faktúru - len v prípade predchádzajúcej dohody a dlhotrvajúceho obchodného vzťahu.

DODACIE LEHOTY

Ak máme tovar na sklade, je expedovaný obvykle nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky. Ak tovar na sklade práve nemáme, budeme sa snažiť Vašu objednávku vybaviť v čo najkratšom možnom čase a o jej stave Vás budeme priebežne informovať.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou a poškodenie zásielky zavinené poštou.

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny uvádzané na www.colorpack.sk sú uvádzané bez DPH. Prevádzkovateľ je platcom DPH. Ceny pri produktoch sú uvádzané bez poštovného.

Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.

Pri platbe na faktúru resp. na základe kúpnej zmluvy plati kúpna cena tovaru + DPH s osobným odberom zo skladu/prevádzky na Galvaniho 14 v Bratislave, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Pokiaľ nebude zmluvnými stranami dojednaný iný spôsob platenia, je kupujúci povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu na základe faktúry vystaveného predávajúcim a to v termíne splatnosti 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.

BALENIE

Tovar je balený prepravných krabíc, fólie alebo na jednorázove palety. Ak by zákazník požadoval iné balenie je povinný zaplatiť dohodnuté cenové navýšenie vzniknuté nadštandardným balením.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamovať môžete len tovar zakúpený a zaplatený v internetovom obchode www.colorpack.sk. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Pri uplatnení reklamácie je treba reklamovaný tovar vrátiť/poslať späť čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane kópie dodacieho listu alebo faktúry na našu adresu s krátkym popisom druhu poškodenia. Oprávnená reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Reklamácia sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri nevhodnom a neodbornom manipulovaní. Za škody vzniknuté pri preprave zodpovedá prepravca.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar späť na adresu prevádzkovateľa. Peňažné prostriedky za vrátený tovar prevádzkovateľ prevedie na účet kupujúceho do 7 pracovných dní od obdržania zásielky. Vrátené sú iba peniaze za tovar, nie za poštovné. Tovar zasielame iba renomovanou kuriérskou spoločnosťou DPD. Pri výmene tovaru z dôvodu nesprávne určenej veľkosti náklady na poštovné znáša kupujúci.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky a sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v zmysle § 273, ods. 1 zákona č. 531/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení ako neoddeliteľná súčasť kúpnych zmlúv, uzatváraných pri predaji a kúpe výrobkov z vlnitej, hladkej a kašírovanej lepenky, vyrábaných a dodávaných spoločnosťou Color Pack SK, s.r.o.

Máte otázku?
Potrebujete poradiť?

Napíšte nám a my sa Vám v čo možno najkratšom čase ozveme.
Odoslaním formulára súhlasíte so Site.spracovaním osobných údajov.